Vårt hovedkontor ligger i Hunndalen, Gjøvik Kommune. I tillegg har vi  avdelingskontor i Horten. Vi har et landsdekkende transporttilbud, og har bl.a. spesialisert oss på transport av stål, trelast, limtre, betongelementer og byggevarer.

Når dimensjonene på varene krever tillatelse, ordner vi det selvfølgelig – for de fleste vest-europeiske land har vi allerede generelle tillatelser for store, høye, lange og tunge belastninger. Vi holder kontakt med relevante myndigheter og arrangerer om nødvendig en varslingsbil og politilisens.

Avhengig av transportbehov og varenes design, utvikler vi sammen med kunden på same måte egne beachflags med logo. Därefter en passende transportløsning der vi for eksempel bruker åpen mega, jumbo, trombone eller lavt bord tilhenger. For værfølsomme varer, for eksempel nytt verkstedmaskineri, fører vi også dekket spesialtransport.

Med spesialbygde trailere laster vi opp til 1360 cm lange, 420 cm brede og 410 cm høye – komplette under tak og inne i kapellet. For transport utenfor EU, hjelper vi deg med tolldokumenter og fortolling gjennom tollagenter.

Kontakt oss for mer informasjon om spesialtransporter eller fyll ut tilbudsforespørselen direkte gjennom tilbudsskjemaet.

Vi har også noe trafikk i Sverige og Finland.

“Vi lever av kundene våre!”