Transportmegler/styreleder/daglig leder:

Olav Tansen

Transportmegler: 

Tore Daek

Inger Sven

Transportleder/ Prosjektleder: HMS-, kvalitet, – Prosjekt

Kim D            

Terminalansvarlig Rudshøgda:

Lars- Erik

Faktura:

Grete A. 

Service og vedlikehold:

Roy

Økonomisjef:

Geir