Langtransport

Langtransporten vår må dekke behovet for både den lille og den store kunden. Bilparken vår består for det meste av varebiler. Presisjon, effektivitet og sikkerhet er nøkkelordene våre.

Tømmer transport

Vi koordinerer forsendelser av rundved fra skog til industri i Midt-Sverige.

Chipping

Vi utfører dekomponering og transport av skogbrensel, først og fremst innenfor Stora Enso skogsområde i Östvärmland, Hällefors og Fryken. Transport utføres til varmeverk og industri.

Suge

Hos oss kan du bestille forskjellige typer slamavsug. Vi utfører spyling, suging og filming av avløpsrør. Vi tilbyr tjenestene 24/7. Vi presterer godt.

Gjenvinning

Vi utfører transport innen resirkuleringsindustrien hvor vi bruker lastvekslere med tilhengere og kraner. Vi sender store apparater, kjøleskap og frysere fra gjenvinningsstasjoner i Örebro, Värmland og Västra Götalands län til Hova og Västerås.