Stål & Spesialtransport AS -Hvem er vi?

Stål & Spesialtransport AS ble i 1999 etablert av Per Erik Holmen og Olav Hansen på Rudshøgda. Helt siden starten har Stål & Spesialtransport AS hatt tung faglig kompetanse innen transport av stål, stålkonstruksjoner, anleggsutstyr, betongelementer, limtre, trelast og byggevarer.

Vi har i løpet av denne perioden opparbeidet oss mange trofaste kunder og gode samarbeidspartnere innen transport og spedisjon.

Kompetansen vår, bunner på kundenes kontinuerlige krav om økonomiske besparelser, effektivisering og kvalitet i utførelse av oppdrag. Vi kjenner en hverdag der kampen om kundene tilspisser seg, og konkurransen fra det store utland kommer stadig nærmere. 

Logistikk er kunnskapen om å planlegge, administrere og organisere vare- og informasjonsstrøm. Det handler om å oppnå høyest mulig effektivitet gjennom god service og lave kostnader.

Stål og Spesialtransport AS har i dag en bilpark som beveger seg over store deler av Norge, og har et unikt distribusjonsnett, til fordel for kundene. Dette gjør at vi kan tilby gunstige avtaler på transport.